Wat gaat de Gemeenteraad Steenbergen doen voor histories pand Kaaistraat 24 om verpaupering voor te – 112TV
Home video Wat gaat de Gemeenteraad Steenbergen doen voor histories pand Kaaistraat 24 om verpaupering voor te
0

Wat gaat de Gemeenteraad Steenbergen doen voor histories pand Kaaistraat 24 om verpaupering voor te


Wat gaat de Gemeenteraad Steenbergen doen voor histories pand Kaaistraat 24 om verpaupering voor te zijn na grote brand
Vragen raadsvergadering 25-06-2020

PvdA (Nadir Baali) MOTIE KASSEN GENOEG IN HET WESTLAND.
PvdA vraag het college om de structuurvisie aan te passen zodat uitbreiding
kassenbouw in het Westland niet meer mogelijk is.
De omwonende (Antonissen en zo) zijn hierop tegen.
Maar hoe dan straks als er (weer) extra kassenbouw komt ten zuiden van de
Noordlangeweg bij Dinteloord? Daar zijn omwonende dan ook op tegen.

Een onderwerp deze avond is Nota uiterlijk van bouwwerken…!
Brand in pand met gemeentelijke monumentenstatus, Kaaistraat 24.
Wordt dit ook weer een jaren lange bouwval, zie Gökhan?

Stoeldraijer vroeg aan Ruud waarom zoveel Coronaboetes in Steenbergen?
Na een heel verhaal van Ruud vd Belt, vergadering 10 juni, was het Stoeldraijer
nog niet duidelijk.
Andere raadsleden wel???
Is het Stoeldraijer inmiddels wel duidelijk?

De raad gaat stemmen of Koos Krook ontheffing krijgt om buiten Steenbergen
mag blijven wonen?

Visie Energie en Ruimte.
Er wordt gesproken over Energie. Zonnepanelen en windmolens.
Maar Baartmans moet nog antwoord krijgen van Gedeputeerde Staten
(=provincie) omtrent de vergunning Karolinapolder.
Tot dan kan de gemeenteraad toch geen goed besluit nemen?

tags: