Melding Prio1 Ongeval A27 Rechts En Prio1 Schuurbrand – 112TV
Home video Melding Prio1 Ongeval A27 Rechts En Prio1 Schuurbrand

Melding Prio1 Ongeval A27 Rechts En Prio1 Schuurbrand

0

In deze video nemen we jullie mee naar een melding van een ongeluk van twee voertuigen op de A27. Tijdens het aanrijden was het nog onbekend of de slachtoffers bekneld zaten. eenmaal ter plaatse was al snel duidelijk dat er niemand bekneld zat. De vraag was alleen of de slachtoffers zelfstandig uit de auto’s konden komen. Na een goede controle van het ambulance personeel, konden de slachtoffers zelf uit de voertuigen komen. Ook zie je een melding van een prio 1 schuurbrand. De bewoners waren niet thuis. De schuur stond tegen de woning aan. Ter plaatse was al snel duidelijk dat?

Met het YouTube kanaal van Fire 24/7 willen wij mensen meer laten zien van het brandweervak. Iedereen kan reageren (vragen stellen, tips geven, tops delen enzovoorts) op de beelden die zij zien. Op deze manier kunnen wij informeel leren. Formeel leren van de beelden of video’s die gemaakt zijn, doen wij intern. De beelden (van o.a. uitrukken) die hier gedeeld worden zijn opgenomen met GoPro camera’s en daarna gemonteerd tot één video.

Wij doen ons uiterste best om de privacy van betrokken hulpverleners en slachtoffers te waarborgen. Hulpverleners die zichtbaar zijn hebben hiervoor toestemming gegeven. Slachtoffers of andere betrokkenen worden geblurd. Tenzij anders afgesproken.

Het blauwe duimpje dient als respect naar de betrokkenen!

Als je vragen of opmerkingen hebt omtrent ons kanaal of omtrent een video, dan kun je contact met ons opnemen via info@fire247.nl.

Dit kanaal en de gebruikte beelden zijn gemaakt met goedkeuring van Brandweer Flevoland.

Elke zaterdag om 08:30 uur een nieuwe video van Fire 24/7

Volg ons ook op Facebook, instagram en Twitter.

https://www.facebook.com/fire247video/

Instagram fire247_

Twitter fire247_

#Fire247

In this video we take you to a report of an accident of two vehicles on the A27. During the arrival it was still unknown whether the victims were trapped. once on the spot it quickly became clear that nobody was trapped. The only question was whether the victims could come out of the cars independently. After a good check of the ambulance staff, the victims themselves could get out of the vehicles. You will also see a report of a prio 1 barn fire. The residents were not at home. The barn stood against the house. On the spot was soon clear that?

With the YouTube channel of Fire 24/7 we want to show people more of the fire department. Everyone can respond (ask questions, give tips, share tops, etc.) on the images they see. In this way we can learn informally. Formally learning the images or videos that are made, we do internally. The images (of, among others) that are shared here are recorded with GoPro cameras and then assembled into one video.

We do our utmost to guarantee the privacy of the care providers and victims involved. Healthcare professionals who are visible have given permission for this. Victims or other involved parties are bluffed. Unless otherwise agreed.

The blue thumb serves as respect to those involved!

If you have questions or comments about our channel or about a video, you can contact us via info@fire247.nl.

This channel and the images used were made with the approval of Brandweer Flevoland.

Every Saturday at 8:30 a new video of Fire 24/7

Follow us on Facebook, instagram and Twitter.

https://www.facebook.com/fire247video/

Instagram fire247_

Twitter fire247_

# Fire247

tags: