Grote brand legt experimentele woning in de as Helderseweg Alkmaar 25 mei 2019 – 112TV
Home video Grote brand legt experimentele woning in de as Helderseweg Alkmaar 25 mei 2019
0

Grote brand legt experimentele woning in de as Helderseweg Alkmaar 25 mei 2019


Een brand heeft zaterdagavond 25 mei het Urban Earthship aan de Helderseweg in de as gelegd. De experimentele woning was gebouwd om in te leven zonder bronnen van buitenaf. Omstreeks 18:00 kwam de eerste melding, ter plaatse kwam er al veel rook uit de woning waarna de brandweer opschaalde naar middelbrand. Vanwege de gasflessen in de woning was het te gevaarlijk om naar binnen te gaan. De brandweer heeft de woning hierop gecontroleerd laten uitbranden. Bij de brand kwam veel rook vrij, wat tot grote afstanden te zien was. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De brandweer is ruim 4 uur bezig geweest met de bestrijding van de brand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk, maar volgens de voorzitter van de stichting achter het huis zou een accupakket de oorzaak kunnen zijn.

Meldingen brandweer:
ALKMAAR, HELDERSEWEG
P 1 BNH-02 Brand 104132

ALKMAAR, HELDERSEWEG
P 1 BNH-02 (Middelbrand) Brand Winkel 106595 104131

ALKMAAR, HELDERSEWEG
P 2 BNH-02 (Middelbrand) Brand Woning 104151

Dit is een productie van Kingma Producties/Hylke Kingma. Deze productie mag alleen worden verspreid na schriftelijke toestemming van de auteur, hier kan een vergoeding tegenover staan.
Media die beelden willen gebruiken kunnen contact opnemen met hylke.kingma@ht16.nl of 06 15234041.

Copyright (C) 2019 Kingma Producties, Alkmaar

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur

tags: