𝗭𝗲𝗲đ—ŋ 𝗴đ—ŋđ—ŧ𝘁𝗲 đ—¯đ—ŋ𝗮đ—ģ𝗱 đ—¯đ—ļ𝗷 𝗰đ—ĩ𝗮đ—ēđ—Ŋđ—ļ𝗴đ—ģđ—ŧđ—ģđ—¯đ—˛đ—ąđ—ŋđ—ļ𝗷đ—ŗ | 112 Fotografie Venray – 112TV
Home video 𝗭𝗲𝗲đ—ŋ 𝗴đ—ŋđ—ŧ𝘁𝗲 đ—¯đ—ŋ𝗮đ—ģ𝗱 đ—¯đ—ļ𝗷 𝗰đ—ĩ𝗮đ—ēđ—Ŋđ—ļ𝗴đ—ģđ—ŧđ—ģđ—¯đ—˛đ—ąđ—ŋđ—ļ𝗷đ—ŗ | 112 Fotografie Venray
0

𝗭𝗲𝗲đ—ŋ 𝗴đ—ŋđ—ŧ𝘁𝗲 đ—¯đ—ŋ𝗮đ—ģ𝗱 đ—¯đ—ļ𝗷 𝗰đ—ĩ𝗮đ—ēđ—Ŋđ—ļ𝗴đ—ģđ—ŧđ—ģđ—¯đ—˛đ—ąđ—ŋđ—ļ𝗷đ—ŗ | 112 Fotografie Venray

Bedankt voor het kijken naar deze video van 112 Venray

———————————————-
Bericht:
𝗩𝗲𝗹𝗱𝗲đ—ģ – Deze avond is er rond 18:30 uur brand uitgebroken bij een champignonbedrijf aan de Oude Venloseweg te Velden. Er was brand uitgebroken in een transportband.

Doordat de transportband niet gelijk stilgezet kon worden, ontstonden op verschillende plekke kleine brandjes. Uiteindelijk is de brand ook doorgeslagen naar het dak.
Bij de brand heeft ÊÊn iemand rookingeademd. Deze is ter plekke gecontroleerd en is uitvoorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

𝗚đ—Ĩ𝗜đ—Ŗ𝟭
Door de grootte van de brand is er opgeschaald naar GRIP1, dit houd in dat op een groot incident snel geschakeld kan worden met de meldkamer en de voertuigen ter plaatsen. Ook houdt dit in dat er een comando-unit ter plekke komt, deze is niet ingezet.

𝗕đ—ŋ𝗮đ—ģ𝗱đ—ē𝗲𝗲𝘀𝘁𝗲đ—ŋ
Rond 19:45 uur is het sein brandmeester afgegeven en is begonnen met het nablussen.

———————————————-

Volg ons via:
Instagram: https://www.instagram.com/112_fotogra…
Facebook: https://www.facebook.com/112venrayfot…

Contact:
fotografie112venray@outlook.com

Disclaimer:
Op alle het video- en fotomateriaal staat Copyright. Het gebruik zonder schriftelijk toestemming is niet toegestaan. Wilt u gebruik maken van een van onze beelden? neem dan contact op met bovenstaand emailadres.

Š2021 112_Fotografie_Venray

tags: